Placer synstavlen korrekt for at få nøjagtige synstestresultater

Hvis alle synstavler var kalibreret ens og havde samme mål, og vi mennesker alle var lige høje, kunne en synstavle altid placeres i samme højde og afstand fra testpersonen, barn eller voksen, og vi kunne være sikre på altid at få et sandt synstestresultat.

Da ingen af delene er tilfældet, må man i stedet gå efter det bedste kompromis og sørge for, at synstesten udføres under så ensartede forhold som muligt.

Det gælder blandt andet synstavlens placering i højden.

Optimalt set skal synstavlen placeres, så midten af tavlen er placeret i samme højde som testpersonens øjne.

Jo mere testpersonen afviger fra dette, jo længere bliver afstanden fra øje til tavle, og det har indflydelse på synstestens resultat. Hvis synstavlen skal bruges af både børn og voksne, er det derfor en fordel at sænke tavlen, så børn og voksne har samme afstand til midten af tavlen.

Forskellig synsafstand                   Samme synsafstand


Alternativt kan man anskaffe en kombineret synstavle, som gør det muligt at tilbyde et optimalt synstestmiljø med hensyn til højde for både voksne og børn.

                        Samme synsafstand


Korrekt højdeplacering bliver endnu mere afgørende jo kortere afstand der er fra testperson til synstavle.

Selv på en korrekt placeret  synstavle til 3 meters testafstand med en højde på  60 centimer er der 9 centimers forskel i afstand til center og afstand til øverste/nederste linje på synstavlen. Er tavlen så ovenikøbet ikke placeret med center i øjenhøjde bliver afstandsforskellen endnu større. Så jo tættere på tavlene testpersonen står jo mere afgørende bliver det at tavlen er placeret korrekt. ISOeyes producerer ikke synstavler  som kalibreret  mellem 2,5 og 6 meter. Når vi lige ser bort fra nærsynstesteren.

Optimal placering af synstavler til brug for synstest af alle aldre

For at opnå den fladest mulige vinkel fra øjnehøjde til højeste og laveste bogstav/figurrække placeres center  af synstavlen i gennemsnitlig øjenhøjde for synsprøvepersonerne. I Danmark er den værdi for aldersgruppen 5 til 80 år 135 cm.
Om muligt placeres strømudtag skjult bag panelet for ledningsfri finish. Der er plads bag panelet på alle sider af center. Top og bundplacering af synstavlepanelet vil variere afhængigt af det valgte panel:

30×60 Synstavlen

30 cm bredt/60 cm højt
Vægplacering af tavlens center 135 cm
Topkant 165cm & bundkant 105 cm
Plads til placering af strømudtag
Bagstykke tykkelse 5.5 cm

45×45 Synstavlen

45 cm bredt/45 cm højt
Vægplacering af tavlens center 135 cm
Topkant 157,5cm & bundkant 112,5 cm
Plads til placering af strømudtag
Bagstykke tykkelse 5.5 cm

60×60 Synstavlen

60 cm bredt/60 cm højt
Vægplacering af tavlens center 135 cm
Topkant 165cm & bundkant 105 cm
Plads til placering af strømudtag
Bagstykke tykkelse 5.5 cm

25×100 Synstavlen

25 cm bredt/100 cm højt
Vægplacering af tavlens center 135 cm
Topkant 185 cm & bundkant 85 cm
Plads til placering af strømudtag
Bagstykke tykkelse 5.5 cm

NB: Dette panel er særligt velegnet til klinik/sundhedspleje som udfører størstedelen af synsprøverne på mindre børn da figur-delen af tavlen er placeret nederst og dermed sikrer en mere optimal vinkling ind mod tavlen for et barn.

Optimal placering af synstavler til brug for synstest af henholdsvis alle, voksne, børn og småbørn.

Oversigt over ideel placering af overkant  af de forskellige ISOeyes synstavler afhængig af målgruppen.

Gennemsnitlig øjenhøjde: ALLE
( 5-80 årige)
VOKSNE
( 18-80 årige)
BØRN
( 3-13 årige)
SMÅBØRN
( 3-6 årige)
Højde: 135 162 119 101
TAVLE MODELLER Ideel placering af tavleoverkant for synstest af ALLE Ideel placering af tavleoverkant for synstest af VOKSNE Ideel placering af tavleoverkant for synstest af BØRN Ideel
placering af tavleoverkant for synstest af SMÅBØRN
30 x 60 cm tavlen
165 192 149 131
60 x 60 cm tavlen
165 192 149 131
45 x 45 cm tavlen
157,5 184,5 141,5 123,5
25 x 100 cm tavlen
185 212 169 151