Optotyper til børn – en videnskab for sig!

Synstavler til børn har i mange tilfælde alvorlige fejl.

Et ureguleret marked

Tavler til børn er et ureguleret marked, der fører til forkerte overgunstige synsprøveresultater for børn, med manglende visitation og behandling til følge. Det er desværre helt op til producenten, at fastsætte den kompensation som figurbaserede Optotypes skal udstyres med for at give et efter producentens vurdering passende synsprøveresultat.

 

Forskning og målinger dokumenterer problemerne

Desværre viser forskning, at der ofte ikke er belæg for de kompensationer, som de respektive producenter  udstyrer deres figurer med. Det betyder helt konkret, at figurbaserede  synsprøvetavler overkompensere i en sådan grad at mange børns synsproblemer først opdages når de bliver gamle nok til at blive testet på en tavle med bogstaver, Tumbling E og lignende!

Fejlagtigt bliver tavler som giver børn gode synsprøveresultater – udlagt som “de gode” tavler.

En synsprøve har dog ikke til formål at sikre at alle børn “består” synsprøven, men at afdække om der er synsproblemer, som kalder på visitation til yderligere undersøgelser og behandling.

I Danmark er det i særlig grad Østerberg tavlen som har været synderen.

Af udenlandske tavler kan vi nævne Kay Pictures, som konsekvent udstyrer deres synstavler med figurer ( optotypes) som er nøjagtigt 200% større end de tilsvarende bogstaver på voksentavlerne.  International forskning og ISOeyes egne undersøgelser indikerer at kompensationsfaktoren snarere skulle have ligget omkring 122%  – altså en væsentligt mindre kompensationsfaktor, som ville sikre sammenlignelige synsprøveresultater mellem Kay Pictures figurbaserede tavler og ETDRS tavler med bogstaver.

Lea tavlen overkompenserer ikke i samme grad,  og giver kun mindre afvigelser fra det synsprøveresultat som en ETDRS, Tumbling-E eller LandoltC tavle giver.

 

Kompensationsfaktoren

Figurer er mere komplekse for øjet at afkode og derfor giver det faktisk mening at kompensere.  Det nytter altså ikke at  anvende de helt samme spilleregler  på forskellige Optotypes.
Men der er fortsat en række “spilleregler” som skal overholdes.

Tager vi afsæt i de tavler som ISOeyes producerer har underøgelser og test vist, at der opnåes sammenlignelige synsprøveresultater med en kompensation på 122%

Det giver følgende kompensation:

  • På en 3 meter tavle skal højden på et bogstav på 6/6 ( Logmar 0,0)  linjen være 43,63 millimeter
  • På samme  3 meter tavle skal højden på en figur  på 6/6 ( Logmar 0,0)  linjen være 53,61 millimeter

Men hvorfor er det nødvendigt at kompensere?
– Om anatomi og ekstremiteter

ISO 8596  foreskriver som Sundhedstyrelsens retningslinjer, at figurer på synsprøvetavler skal være stregtegninger og ikke fyldte figurer som på f.eks. Østerbergtavlen. Det skyldes at stregtegninger i deres konstruktion minder mere om anatomien i et bogstav end en fyldt figur gør.  Og når figurer mere ligner bogstaver er behovet  for kompensation mindre. Der er dog et par problemer som mange syntes at overse i deres produktion af synstavler.

  1. Stregtegninger bliver ofte for tynde i stregen og overholder ikke “5 minute of an arc” grundreglen for tykkelse af stregen. Figurerne fremstår således med en tyndere optegning end bogstaver og bliver dermed vanskeligere at identificere under synsprøven. Det kan man selvfølglig kompensere sig ud af, og det sker ofte – desværre ikke altid med en sådan omhu, at synsprøveresultaterne bliver sammenlignelige med andre synstavler.
  2. Valget af figurer og deres udformning, selv når vi taler stregtegninger, er også af stor og ofte overset betydning. Ser vi på bogstavet “K” og sætter det op overfor en stregtegning af et hus bliver det tydeligt at de anatomisk er vidt forskellige. Hvor “K”‘et er åbent og så at sige stritter i alle retninger så er huset en lukket figur. Når noget stritter – har ekstremiteter, bliver det lettere for det menneskelige øje og hjernen at afkode og huske. Langt lettere end ved en lukket figur uden nævneværdige ekstremiteter.
  3. Udformes stregtegninger så de dels overholder regler for stregtykkelse og i anatomi ligner bogstaver er behovet for kompensation ( forstørrelse) betydeligt mindre, fordi de bliver af samme sværhedsgrad for det menneskelige øje. Så enkelt er det. Og kun på denne måde giver man den menneskelige hjerne samme “arbejdsbetingelser” og sikrer sammenlignelige synsprøveresultater.

Videreudviklingen af synstavler hos ISOeyes

ISOeyes har  videreudviklet på deres populære “eyekey” optotype for et endnu mere retvisende synsprøveresultat.

Målet med screeningssynsprøver må være at kunne udføre retvisende og sammenlignelige synsprøver, for at kunne afgøre om der skal ske visitation, uanset hvilken synsprøvetavle testpersonen stilles overfor.

ISOeyes har nyudviklet vores populære synstavle til børn så vi nu kan tilbyde en tavle med optotypes som i anatomi mere ligner bogstaver end vi tidligere har kunnet. Vi opnår i tests med over 206 børn resultater der viser at vores nye “Similar” Optotype-serie giver endnu bedre og endnu mere sammenlignelige synsprøveresultater end vores populære  “Eyekey” serie har leveret.  “Similar” serien er netop kendetegnet ved figurer, som ligner bogstaver mere og ikke er lukkede i formen. Jo et enkelt skiller sig ud- uret,  men det står så også alene og kan ikke let forveksles med andre i serien.

Køb de nye tavler  med “Similar”- optotypes hos din foretrukne forhandler.

Similar – Optotypes anvendt på 3 meter tavle

Eyekey – Optotypes anvendt på 3 meter tavle