Crowding

Verden er kompleks og vores syn skal skelne mange ting fra hnianden,  også når de er mange og står tæt.

Synstavler udformes med crowding-effekten i tankerne af flere grunde, der alle sigter mod at sikre nøjagtige og pålidelige synsskarphedsmålinger samt at forbedre den diagnostiske proces:

  1. Repræsentativt for virkelige situationer: I virkeligheden oplever folk ofte situationer, hvor objekter er tæt pakket sammen, f.eks. når de læser småt tryk eller navigerer i en travl gade. Ved at inkludere crowding-effekten på synstabeller kan optometristen bedre vurdere, hvordan en persons synsevne vil fungere i virkelige situationer.
  2. Diagnosticering af visuelle lidelser: Crowding-effekten kan være mere udtalt hos personer med visse synsforstyrrelser som amblyopi (”dovenskab i øjet”) eller dysleksi. Ved at evaluere, hvordan crowding påvirker en persons evne til at læse synstabellen, kan optometristen opdage og diagnosticere disse tilstande mere effektivt.
  3. Differentiering mellem normale og abnormale synsforhold: Crowding-effekten kan variere mellem personer med normalt syn og dem med visse synsforstyrrelser. Ved at observere, hvordan crowding påvirker en persons synsskarphed, kan optometristen differentiere mellem normale synsforhold og dem, der indikerer en underliggende synsforstyrrelse.
  4. Optimering af synsskarphedsmålinger: Ved at inkludere crowding-effekten på synstabeller kan optometristen få mere nøjagtige og pålidelige synsskarphedsmålinger. Dette kan hjælpe med at sikre, at patienten får den korrekte recept på briller eller kontaktlinser og får den mest egnede synskorrektion.

Samlet set bidrager udformningen af synstabeller med crowding-effekten til at forbedre den diagnostiske nøjagtighed og den kliniske vurdering af en persons synsevne, hvilket resulterer i bedre behandling og pleje af synsrelaterede problemer.

Horror Vacuum – angsten for det tome rum…

I visse tilfælde, når en annonce er overfyldt med for mange informationer, billeder eller grafiske elementer, kan man tale om  “horror vacuum”.

Når en annonce lider af “horror vacuum” på denne måde, kan det være svært for publikum at fokusere eller forstå budskabet klart på grund af den visuelle støj og overbelastning. Dette kan resultere i en følelse af forvirring, frustration eller endda ligegyldighed hos dem, der ser annoncen.

For at undgå denne form for “horror vacuum” er det vigtigt for designere at skabe annoncer, der er velafbalancerede, enkle og letlæselige. Dette kan indebære at begrænse antallet af informationer, billeder eller grafiske elementer og sikre, at hver enkelt element tjener et formål og bidrager til den overordnede effektivitet af annoncen.

 

Horror Vacuum – på synstavler!

Designet af synstavler synes at lide af netop “Horror Vacuum” idet det er som hele laden skal fyldes ud for enhver pris, også selvom det kraftigt forrringer resultatet og sammenlignings-muligheder  mellem synsprøver.

Når vi komme ned over tavle og figurer/bogstaver bliver mindre, læsses et vilkårligt antal ekstra  figurer/bogstaver ind på rækken. Det rykker på den ene side ved sværhedgraden, men på den anden kompenseres  fordi de små tegn står meed stor afstand.

Version 1.0.0