Image Resizer

Tab 1
Tab 2
Tab 3
Tab 4
Tab 5
Tab 6
Tab 7
Tab 8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8

Selvfølgelig! Du kan tilføje en kant omkring slideren ved at justere inline-styling. Her er den opdaterede kode med en stilfuld kant omkring slideren:

html

<!DOCTYPE html>
<html lang="da">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Stylish Slide Knob to Change Image Sizes</title>
</head>
<body>
<div style="text-align: center; margin-top: 50px;">
<img id="image1" src="https://via.placeholder.com/400x300" alt="Placeholder Image 1" style="width: 400px; height: 300px; border: 3px dashed #000; border-radius: 8px; transition: width 0.3s, height 0.3s; margin: 10px;">
<img id="image2" src="https://via.placeholder.com/200x150" alt="Placeholder Image 2" style="width: 200px; height: 150px; border: 3px dashed #000; border-radius: 8px; transition: width 0.3s, height 0.3s; margin: 10px;">
<div style="margin-top: 20px; display: inline-block; padding: 10px; border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px;">
<input type="range" id="slider" min="50" max="500" value="200" style="width: 300px; appearance: none; height: 10px; background: #ddd; outline: none; opacity: 0.7; transition: opacity .15s ease-in-out;">
<style>
input[type=range]::-webkit-slider-thumb {
appearance: none;
width: 20px;
height: 20px;
background: #4CAF50;
cursor: pointer;
border-radius: 50%;
}
input[type=range]::-moz-range-thumb {
width: 20px;
height: 20px;
background: #4CAF50;
cursor: pointer;
border-radius: 50%;
}
input[type=range]:hover {
opacity: 1;
}
</style>
</div>
</div>
<script>
const slider = document.getElementById(‘slider’);
const image1 = document.getElementById(‘image1’);
const image2 = document.getElementById(‘image2’);
const originalWidth1 = 400;
const originalHeight1 = 300;
const originalWidth2 = 200;
const originalHeight2 = 150;slider.addEventListener(‘input’, function() {
const scaleFactor = this.value / 200; // Assuming the slider’s initial value of 200 is the base scale (1.0)
image1.style.width = (originalWidth1 * scaleFactor) + ‘px’;
image1.style.height = (originalHeight1 * scaleFactor) + ‘px’;
image2.style.width = (originalWidth2 * scaleFactor) + ‘px’;
image2.style.height = (originalHeight2 * scaleFactor) + ‘px’;
});
</script>
</body>
</html>

Forklaring:

 1. HTML:
  • De to billed-<img>-tags og slideren er placeret i en centreret div.
  • Slideren er nu inde i en yderligere div med inline-styling, som tilføjer en kant og rundede hjørner.
 2. Inline CSS:
  • Den nye div omkring slideren har display: inline-block; padding: 10px; border: 2px solid #4CAF50; border-radius: 10px; for at give en stilfuld kant og polstring.
 3. JavaScript:
  • JavaScript-koden forbliver uændret og håndterer ændringen af billedstørrelser i realtid, når slideren trækkes.

Dette script tilføjer en stilfuld kant omkring slideren, hvilket giver et mere færdigt og visuelt tiltalende udseende.

 

4
User

Langsynethed

Beskriv sammenhængen mellem synsstyrke logmar trin 0,3, 0,4, 0,5 og 0,6 og briller med glas +1 til +3.

Synsstyrke og linsers brydningsstyrke hænger sammen, men repræsenterer forskellige aspekter af synskorrektion. Synsstyrken, som ofte måles ved hjælp af LogMAR-skalaen (Logarithm of the Minimum Angle of Resolution), beskriver synets klarhed eller skarphed. På den anden side angiver linsernes brydningsstyrke, målt i dioptrier (D), den styrke, linserne skal have for at korrigere brydningsfejl som nærsynethed (myopi) eller langsynethed (hyperopi).

Synsstyrke og LogMAR

LogMAR-skalaen er en mere præcis metode til at måle synsstyrken sammenlignet med traditionelle Snellen-skemaer. I LogMAR-skalaen angiver en lavere værdi en bedre synsstyrke. Her er en kort oversigt over de LogMAR-trin, du nævnte:

LogMAR 0,3: Dette svarer til en synsstyrke på ca. 20/40 på Snellen-kortet.
LogMAR 0,4: Dette svarer til en synsstyrke på ca. 20/50 på Snellen-kortet.
LogMAR 0,5: Dette svarer til en synsstyrke på ca. 20/63 på Snellen-diagrammet.
LogMAR 0,6: Dette svarer til en synsstyrke på ca. 20/80 på Snellen-diagrammet.
Briller med glas på +1 til +3 dioptrier

Brilleglas med positive dioptriværdier (+1 til +3) bruges til at korrigere hyperopi (langsynethed). Her er, hvordan dioptristyrken hænger sammen med synskorrektion:

+1.00 D: Korrigerer typisk mild langsynethed.
+2.00 D: Korrigerer moderat langsynethed.
+3.00 D: Korrigerer højere grader af langsynethed.
Sammenhæng mellem synsstyrke og linsestyrke

Sammenhængen mellem LogMAR-synsskarphed og linsernes brydningsstyrke er ikke direkte, men afhænger snarere af den enkeltes specifikke brydningsfejl og andre okulære faktorer. Men generelt set:

Mild langsynethed (+1,00 D): Personer med mild langsynethed kan opleve et lille fald i synsstyrken. Afhængigt af sværhedsgraden kan deres synsstyrke uden hjælpemidler være omkring LogMAR 0,2 til 0,3. Korrigerende linser kan forbedre deres synsstyrke betydeligt i retning af LogMAR 0 (20/20-syn).
Moderat langsynethed (+2,00 D): Personer med moderat langsynethed har typisk mere mærkbare problemer med nærsynethed og kan have en synsstyrke på omkring LogMAR 0,4 til 0,5 uden korrektion. Korrigerende linser kan igen forbedre deres synsstyrke til næsten normale niveauer.
Højere hyperopi (+3,00 D): Personer med højere hyperopi kan have en betydelig reduktion af synsstyrken, potentielt omkring LogMAR 0,5 til 0,6 eller værre. Korrekt korrektion med +3,00 D-linser kan bringe deres synsstyrke meget tættere på det normale.
Opsummering

For at opsummere afspejler LogMAR-synsskarphedstrinnene (0,3, 0,4, 0,5, 0,6) faldende visuel klarhed, hvor højere værdier indikerer dårligere syn. Brillerne med glas fra +1 til +3 dioptrier er designet til at korrigere langsynethed, hvor højere dioptriværdier korrigerer mere alvorlige niveauer af langsynethed. Korrekt ordinerede linser kan forbedre synsstyrken betydeligt og ofte bringe den tættere på normalområdet (LogMAR 0), selv om den nøjagtige forbedring afhænger af individuelle faktorer.

Nærsynethed

Synsskarphed og linsestyrke er forbundet, men måler forskellige aspekter af synet. Synsskarphed, kvantificeret ved hjælp af LogMAR-skalaen, afspejler skarpheden af synet, mens linsestyrken, målt i dioptrier (D), angiver styrken, der er nødvendig for at korrigere brydningsfejl som nærsynethed (myopi).

Synsskarphed og LogMAR

LogMAR-skalaen tilbyder en detaljeret metode til at måle synsskarphed:

 • LogMAR 0,3: Omtrent svarende til 6/12 (20/40) på Snellen-skalaen.
 • LogMAR 0,4: Omtrent svarende til 6/15 (20/50) på Snellen-skalaen.
 • LogMAR 0,5: Omtrent svarende til 6/19 (20/63) på Snellen-skalaen.
 • LogMAR 0,6: Omtrent svarende til 6/24 (20/80) på Snellen-skalaen.

Briller med Linser -1 til -3 Dioptrier

Negative dioptriværdier (-1 til -3) i linser bruges til at korrigere myopi. Her er, hvordan disse dioptrier korrelerer med synskorrektion:

 • -1,00 D: Korrigerer mild myopi.
 • -2,00 D: Korrigerer moderat myopi.
 • -3,00 D: Korrigerer højere grader af myopi.

Korrelation Mellem Synsskarphed og Linsestyrke

Selvom der ikke er en direkte én-til-én korrelation mellem LogMAR-værdier og dioptristyrker på grund af individuelle forskelle, kan vi generelt skitsere forholdet som følger:

 1. Mild Myopi (-1,00 D):
  • Personer med mild myopi har typisk relativt godt nærsyn, men nedsat afstandssyn.
  • Uden korrektion kan deres synsskarphed være omkring LogMAR 0,3 (6/12).
  • Korrigerende linser (-1,00 D) kan forbedre deres synsskarphed til LogMAR 0 (6/6).
 2. Moderat Myopi (-2,00 D):
  • Personer med moderat myopi har mere mærkbare problemer med at se fjerne objekter.
  • Deres ukorrigerede synsskarphed kan være omkring LogMAR 0,4 til 0,5 (6/15 til 6/19).
  • Korrigerende linser (-2,00 D) kan betydeligt forbedre deres synsskarphed, ofte tæt på LogMAR 0.
 3. Højere Myopi (-3,00 D):
  • Personer med højere myopi har sværere ved at se objekter på afstand.
  • Deres ukorrigerede synsskarphed kan være omkring LogMAR 0,5 til 0,6 (6/19 til 6/24) eller værre.
  • Korrigerende linser (-3,00 D) kan forbedre deres syn til næsten normale niveauer.

Opsummering

Sammenfattende viser LogMAR synsskarphedstrin (0,3, 0,4, 0,5, 0,6) faldende synsklarhed, hvor højere værdier angiver dårligere syn. Briller med negative linser fra -1 til -3 dioptrier er designet til at korrigere myopi. Den præcise forbedring i synsskarphed afhænger af graden af myopi og individuelle øjenkarakteristika, men korrekt foreskrevne linser kan generelt forbedre synsskarpheden betydeligt, ofte tættere på normal (LogMAR 0).

<head>
<meta charset=”UTF-8″>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
<title>Image Resizer</title>
<style>
        #sliderContainer {
            margin: 20px;
        }
        #imageContainer {
            text-align: center;
            margin-top: 20px;
        }
        #resizableImage {
            max-width: 100%;
        }
    </style>
<meta charset=”UTF-8″>
    <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
    <title>Indsæt Dags Dato og Klokkeslet</title>
    <script>
        function insertDateTime() {
            const now = new Date();
            const date = now.toLocaleDateString(‘da-DK’, {
                year: ‘numeric’,
                month: ‘long’,
                day: ‘numeric’
            });
            const time = now.toLocaleTimeString(‘da-DK’, {
                hour: ‘2-digit’,
                minute: ‘2-digit’,
                second: ‘2-digit’
            });
            document.getElementById(‘datetime’).innerText = `${date} ${time}`;
        }
        window.onload = insertDateTime;
    </script>
<meta charset=”UTF-8″>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
<title>Image Size Slider</title>
<style>
        body {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            align-items: center;
            justify-content: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        .container {
            text-align: center;
        }
        .slider-container {
            width: 500px;
            margin: 20px auto;
        }
.slider {
            -webkit-appearance: none;
            appearance: none;
            width: 100%;
            height: 15px;
            background: #ddd;
            outline: none;
            opacity: 0.7;
            transition: opacity 0.2s;
        }
        .slider:hover {
            opacity: 1;
        }
        .slider::-webkit-slider-thumb {
            -webkit-appearance: none;
            appearance: none;
            width: 25px;
            height: 25px;
            background: #4CAF50;
            cursor: pointer;
            border-radius: 50%;
        }
        .slider::-moz-range-thumb {
            width: 25px;
            height: 25px;
            background: #4CAF50;
            cursor: pointer;
            border-radius: 50%;
        }
        #image {
            max-width: 100%;
            transition: width 0.2s, height 0.2s;
        }
    </style>
</head>